10G Switch 4 RJ45 + 24 SFP + 4 SFP+ Managed @ CLR-SWT-4244F

İletişime Geçiniz 10G Switch 4 RJ45 + 24 SFP + 4 SFP+ Managed @ CLR-SWT-4244F

 

CLR-SWT-4244F model nolu ürüne uygun;

 

 

 

 

teknik şartnameÜrüne ait teknik şartname için tıklayın

 

 

 

 

Şartname

 • Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 24 adet SFP ve 4 adet SFP+ modül yuvası bulunmalı.
 • Cihaz üzerinde Bakır ethernet bağlantıları sonlandırmak için 4 adet 10/100/1000Base-TX RJ45 port bulunmalı
 • SFP yuvaları hem Multimode hem de Singlemode SFP modüllerini desteklemeli.
 • 24 adet SFP yuvası hem 100Mbps hem de 1Gbps hızında SFP modülleri desteklemelidir. Sonraki 4 adet SFP+ yuvaları ise 100Mbps, 1Gbps, 2.5Gbps ve 10Gbps hızında SFP modülleri desteklemelidir.
 • Bakır ve fiber portların tamamı birbirinden bağımsız olarak çalışmalı. Toplamda 32 port aktif olarak, aynı anda kullanılabilmelidir.
 • Cihaz, üzerindeki 4 adet RJ45 portlarına bağlı bakır data kabloları için basit testler yapabilmeli (Cable Diagnostics); Bağlı kablonun her sarmalı (per / çift) için bağlantı durumunu (açık veya bağlı) gösterebilmeli. Ayrıca her sarmalın uzunluğunu, kablonun bir ucu açık da olsa, tespit edip gösterebilmelidir.
 • Cihaz üzerinde, cihazı komut satırından (CLI) yönetmek için bir adet RJ45 konsol portu bulunmalıdır.
 • Cihazı fabrika ayarlarına döndürebilmek için, üzerinde bir adet RESET butonu olmalıdır. Web arayüzü üzerinden de cihaz fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir.
 • Cihaz üzerindeki LEDler sayesinde hem güç kaynağının, hem fiber hem de bakır portların durumları izlenebilmeli.
 • Bakır RJ45 portlar full duplex / half duplex otomatik olarak algılayabilmeli.
 • Bakır portlar 10Base-T standardı olan IEEE802.3 standardını desteklemeli
 • Bakır portlar 100Base-T fastethernet standardı olan IEEE802.3u standardını desteklemeli
 • Bakır portlar 1000Base-T gigabit ethernet standardı olan IEEE802.3ab'yi desteklemeli
 • SFP yuvalar fiber standardı olan IEEE802.3z ve IEEE802.3ae standartlarını desteklemeli
 • Cihaz Jumbo Frame desteği ile 9,6Kbyte büyüklüğündeki çerçeveleri geçirebilmelidir.
 • Cihaz yönetilebilir olmalı ve SNMP/Web/Telnet/CLI/SSH protokolları ile yönetilebilmelidir.
 • Cihaz, SNMP protokolü ile, farklı network yönetim platformları üzerinden yönetilebilmelidir. Bunu temin etmek için SNMP v1, v2c ve v3 protokol süitlerini desteklemelidir.
 • Cihaz, L2+ anahtarlama özelliklerinden olan, 802.1Q VLAN, Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, DHCP Snooping, LLDP, IP Source Guard, ARP inspection, ACL özelliklerini desteklemeli.
 • Cihaz, IEEE 802.3az Enerji Verimliliği Yüksek Ethernet (EEE - Yeşil ethernet) standardına uygun olarak çalışmalıdır. Yani porta giren herhangi bir veri olmadığında o portun transmitter devresi uyku moduna alınmalı, receiver devresi aktif halde bırakılmalıdır. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanmalıdır.
 • Diğer ağların saat bilgilerini çekerek, o ağlarla senkronize çalışmayı sağlayan, SNTP (Simple Network Time Protocol) protokolünü desteklemelidir. Herhangi bir ağda yer alan SNTP sunucusunun IP adresi tanımlanarak, o sunucudan zaman bilgisi çekilebilmelidir.
 • Cihaz sisteme ilişkin Log kayıtlarını, bir SysLog listesi şeklinde tutmalı. Bu kayıtlar "Informational, Warning, Notice ve Error" sınıfları olarak dört seviyede listelenebilmelidir. Ayrıca SysLog kayıtları harici bir SysLog sunucu IP adresi girilerek, o sunucuya gönderilip depolanabilmelidir.
 • Web arayüzü üzerinden cihazın ne kadar süredir çalışmakta olduğu bilgisi (System Up Time) alınabilmelidir.
 • Cihazın anahtarlama kapasitesi 180Gbps olmalı.
 • Cihazın paket iletim kapasitesi 131Mpps olmalı.
 • MAC adres tablosu boyutu 32K olmalıdır. Bu tablodaki, otomatik olarak toplanan (Learning) veriler, belli bir süre inaktif ise, otomatik olarak listeden çıkarılmalıdır (Aging). İnaktif kalma süresi web arayüzünden elle de ayarlanabilmelidir. Ayrıca bu tabloda sürekli olarak kalması istenen MAC adresleri, web arayüzünden elle de girilebilmelidir.
 • Cihazın tutmakta olduğu MAC Address tablosu web arayüzü ile görüntülenebilmelidir. Bu tabloda hangi portlarda hangi MAC adreslerinin kayıtlı olduğu, ve hangi VLAN'a ait olduğu bilgisi olmalıdır.
 • Cihazın paket buffer hafızası 32Mb olmalı.
 • Cihazın çalışma sıcaklık aralığı - 10~50°C olmalı.
 • Cihazın güç tüketimi en çok 60W olmalı.
 • Cihaz IEEE 802.3ad LACP protokolu ile Link Aggregation (Linkleri grup olarak birleştirme) yapabilmelidir. Fiziksel portları sanal olarak birleştirip tek bir lojik port olarak çalıştırmak şeklinde tanımlanan bu özellik ile bandgenişliği artırılabilmelidir. Her biri içine 16 adet port alınabilen toplam 16 adet farklı link grubu tanımlanabilmelidir. Port grupları, statik olarak elle tanımlanabildiği gibi, LACP protokolü ile karşılıklı switchler arasında dinamik olarak da oluşturulabilmelidir.
 • Cihaz IEEE 802.3x akış kontrol standardını desteklemeli.
 • Cihaz Spanning Tree kapsamında STP, RSTP, MSTP protokollerini desteklemeli.
 • Cihazda, fiziki olarak tek bir Broadcast Domain olan bir ağı, sanal olarak daha küçük alt ağlara bölerek trafiği sadeleştirmeye yarayan yöntem olan VLAN desteği olmalıdır. “Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN” desteklemelidir.
 • Cihaz IEEE 802.1p, QoS standardını desteklemeli. Bu kapsamda SP (Strict Priority), WFQ (Weighted Fair Queuing), WRR (Weighted Round Robin), RED (Random Early Detect), BestEffort Service, CoS, DiffServ standartlarını desteklemeli.
 • Cihazda "Port Mirroring" tanımlanarak, istenen portlardaki trafiğin kopyası başka bir porta paralel olarak yansıtılarak alınabilmelidir. Bu sayede ağ yöneticisi veri akışını ve switch performansını takip edebilir.
 • Cihaz üzerinde port tabanlı hız sınırlama (Rate Limiting) özelliği olmalı.
 • Mevcut bandgenişliği kaynaklarını tüketebilecek olan multicast trafiğini sadece alıcılaragöndererek bandgenişliği sarfiyatını önleme yöntemi olan "IGMP Snooping v1/v2" standardını desteklemeli. 1024 adet multicast grup oluşturabilmelidir.
 • Cihaz, ağdaki muhtemel loopları tespit edip engellemeye ve alternatif linkler kurmaya yarayan IEEE802.1d Spanning Tree, IEEE802.1w Rapid Spanning Tree protokollarını desteklemeli.
 • İstenen portlar arasında veri akışını kesmek için "Port Isolation" tanımlanabilmelidir. Cihaz, tanımlı portlar arasında anahtarlamayı durdurmalıdır.
 • Cihazın Broadcast ve Multicast Storm bastırma özelliği olmalı.
 • Sistemi meşgul etmeye yönelik olan, spoofing (kandırma) saldırılarına karşı, "ARP Inspection", "DHCP Snooping" ve "IP Source Guard" özelliklerine sahip olmalıdır.
 • Bir yerel alan ağında çalışan ağ cihazlarının, kendi kimliklerini ve özelliklerini komşularıyla paylaşmalarını sağlayan LLDP (Link Layer Discovery Protokol) protokolunu desteklemelidir.
 • Cihaz güvenlik özelliği olarak Standart ve Extended IP ACL desteklemeli.
 • Cihazda yapılan ayarlar, bir konfigurasyon dosyası halinde bilgisayara indirilebilmeli, gerektiğinde bilgisayardan tekrar switche yüklenebilmelidir.

 

 

 

Ürün web linkiÜretici resmi web sitesinde ürünü inceleyin
Teknik katalogÜrüne ait teknik katalog için tıklayın
  

 

 

 

 

CLR-SWT-4244F # Yönetilebilir Ethernet 10G Switch, Rack-mount

4 Port RJ45 + 24 Port SFP + 4 Port SFP+ L3 Managed Switch

 

CLR-SWT-4244F Omurga Switch, 4 port gigabit 10/100/1000M RJ45 + 24 port 100Mbps/1Gbps SFP yuva ve 4 port 10Gbps SFP+ yuva olmak üzere toplam 32 adet aktif porta sahip, 19" rack-mount montajlı, yönetilebilir (managed), L3 (Layer3 IP adresine göre static routing yapabilen), ethernet merkez ağ anahtarıdır. (omurga switch)

 • 1 Gigabit destekli SFP yuvalar aynı zamanda 100Base-X SFP modüllerini de destekler.
 • 10 Gigabit destekli SFP+ yuvalar aynı zamanda 1000Base-X SFP modüllerini de destekler. (10G fiber switch)

 

Teknik Özellikleri

 • Fiber bağlantılar için toplam 28 adet SFP modül yuvası. 
 • Bu yuvalardan 24 adedi hem 100Mbit hem de 1Gbit SFP modülleri, 4 adedi ise hem 1Gbit SFPleri hem de 10Gbit SFP+ modülleri destekler (sfp switch)
 • Bakır ethernet bağlantılar için 4 adet 10/100/1000Base-TX RJ45 port
 • SFP yuvaları hem Multimode hem de Singlemode, hem dual hem de BiDi SFP modülleri çalıştırır.
 • Bakır ve fiber portların tamamı birbirinden bağımsız olarak çalışır. Toplamda 32 port aktif olarak, aynı anda kullanılabilir.
 • Switch, üzerindeki 4 adet RJ45 portuna bağlı bakır data kabloları için basit testler yapabilir (Cable Diagnostics); Bağlı kablonun her sarmalı (per / çift) için bağlantı durumunu (açık veya bağlı) gösterebilir. Ayrıca her sarmalın uzunluğunu, kablonun bir ucu açık da olsa, tespit edebilir.
 • Cihazı komut satırından (CLI) yönetmek için bir adet RJ45 konsol portu (RS232) bulunur.
 • Fabrika ayarlarına döndürebilmek için, üzerinde bir adet RESET butonu vardır. Web arayüzü üzerinden de switch fabrika ayarlarına döndürülebilir.
 • Üzerindeki LEDler sayesinde hem güç kaynağının, hem fiber hem de bakır portların durumları izlenebilir.
 • Bakır RJ45 portlar full duplex / half duplex otomatik olarak algılayabilir.
 • Bakır portlar, 10Base-T standardı olan IEEE802.3, 100Base-T fastethernet standardı olan IEEE802.3u ve 1000Base-T gigabit ethernet standardı olan IEEE802.3ab standartlarına uygun çalışır.
 • SFP yuvalar fiber standardı olan IEEE802.3z standardını destekler.
 • Jumbo Frame desteği ile 9,6Kbyte büyüklüğündeki çerçeveleri geçirebilir.
 • Managed switch. SNMP/Web/Telnet/CLI/SSH protokolları ile yönetilebilir.
 • Cihaz, SNMP v1, v2c ve v3 protokol süitleri ile, farklı network yönetim platformları üzerinden yönetilebilir.
 • L2+ anahtarlama özelliklerinden olan, 802.1Q VLAN, Port Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, DHCP Snooping, LLDP, IP Source Guard, ARP inspection, ACL
 • IEEE 802.3az Enerji Verimliliği Yüksek Ethernet (EEE - Yeşil ethernet) standardına uygun olarak çalışır. Yani porta giren herhangi bir veri olmadığında o portun transmitter devresi uyku moduna alınır, receiver devresi aktif halde bırakılır. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanır.
 • Diğer ağların saat bilgilerini çekerek, o ağlarla senkronize çalışmayı sağlayan, SNTP (Simple Network Time Protocol) protokolünü destekler. Herhangi bir ağda yer alan SNTP sunucusunun IP adresi tanımlanarak, o sunucudan zaman bilgisi çekilebilir.
 • Sisteme ilişkin Log kayıtlarını, bir SysLog listesi şeklinde tutar. Ayrıca SysLog kayıtları harici bir SysLog sunucu IP adresi girilerek, o sunucuya gönderilip depolanabilir.
 • Paket buffer hafızası 32Mb
 • Çalışma sıcaklık aralığı -10~55°C
 • Güç tüketimi <60W
 • Cihaz IEEE 802.3ad LACP protokolu ile Link Aggregation (Linkleri grup olarak birleştirme) yapabilir. Fiziksel portları sanal olarak birleştirip tek bir lojik port olarak çalıştırmak şeklinde tanımlanan bu özellik ile bandgenişliği artırılabilir. Link birleştirme ile maksimum 40G bandgenişliğine kadar bir grup yapılabilir. Bu grubun içinde 10G ve/veya 1G portlardan istenen sayıda, limiti aşmamak kaydıyla, kullanılabilr.
 • Spanning Tree kapsamında STP, RSTP, MSTP protokollerini destekler.
 • Fiziki olarak tek bir Broadcast Domain olan bir ağı, sanal olarak daha küçük alt ağlara bölerek trafiği sadeleştirmeye yarayan yöntem olan VLAN özelliğini destekler
 • IEEE 802.1p, QoS standardını destekler. Bu kapsamda SP (Strict Priority), WFQ (Weighted Fair Queuing), WRR (Weighted Round Robin), RED (Random Early Detect), Best-Effort Service, CoS, DiffServ
 • "Port Mirroring" tanımlanarak, istenen portlardaki trafiğin kopyası başka bir porta paralel olarak yansıtılarak alınabilir. Bu sayede ağ yöneticisi veri akışını ve switch performansını takip edebilir.
 • Port tabanlı hız sınırlama (Rate Limiting) özelliği olmalı.
 • Mevcut bandgenişliği kaynaklarını tüketebilecek olan multicast trafiğini sadece alıcılara göndererek bandgenişliği sarfiyatını önleme yöntemi olan "IGMP Snooping v1/v2" standardını destekler.
 • İstenen portlar arasında veri akışını kesmek için "Port Isolation" tanımlanabilir. Cihaz, tanımlı portlar arasında anahtarlamayı durdurur.
 • Sistemi meşgul etmeye yönelik olan, spoofing (kandırma) saldırılarına karşı, "ARP Inspection", "DHCP Snooping" ve "IP Source Guard" özelliklerine sahiptir.
 • Bir yerel alan ağında çalışan ağ cihazlarının, kendi kimliklerini ve özelliklerini komşularıyla paylaşmalarını sağlayan LLDP (Link Layer Discovery Protokol) protokolunu destekler.
 • Güvenlik özelliği olarak Standart ve Extended IP ACL tanımlanabilir.
 • Yapılan ayarlar, bir konfigurasyon dosyası halinde bilgisayara indirilebilir, gerektiğinde bilgisayardan tekrar switche yüklenebilir.

 

   

  Model Bilgileri
  Ürün KoduCLR-SWT-4244F
  BirimiAdet
  Ethernet Switch Özellikleri
  Switch TipiTicari
  YönetimKonsol (CLI), Web, SNMP, Layer2+
  Toplam Aktif Port32 port
  Fiber Portu24*100M/1G SFP Slot + 4*10G SFP+ Slot
  RJ45 Bakır Port4*10/100/1000Base-T
  RING DesteğiEvet
  Anahtarlama Kapasitesi180Gbps
  Paket İletim Hızı131Mpps
  MAC Adres Tablosu Büyüklüğü32K
  Jumbo Frame DesteğiEvet
  Diğer Özellikler
  Çalışma Sıcaklığı-10 °C ~ 55°C
  Power Girişi220VAC Dahili Güç Kaynağı
  Montaj ŞekliRack-mount
  Boyut436x199x44mm
  Dosya Adı
  CLR-SWT-4244F Katalogİndir
  CLR-SWT-4244F Şartnameİndir

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez!
      Kötü           İyi

  Doğrulama Kodu
  • Görünüm: 4858
  • Ürün Kodu: CLR-SWT-4244F
  • Stok Durumu: İletişime Geçiniz

  Etiketler: yönetilebilir, jumbo frame, omurga switch, 10G ethernet