Akıllı şehirler
Datacenter
Elektrik dağıtım
HES Hidroelektrik
Maden ocağı
RES Rüzgar Enerji
Askeri tesis haberleşme
Karayolu ve demiryolu  haberleşme